ساختمان رأس برج، اصلي ترين بخش بهره برداري برج است كه پيرامون شفت بتني در 12 طبقه و سطح زيربنايي تقريبي 12 هزار متر مربع بنا شده است. وزن كلي سازه فلزي رأس 2100 تن مي باشد. ساختمان رأس برج ميلاد يكي از بزرگترين ساختمان رأس در برج هاي مخابراتي دنيا محسوب مي شود. بجز 6 دستگاه آسانسور هاي سريع بدنه اصلي برج 2 دستگاه آسانسور با ظرفيت 10 نفر در هسته مركزي ساختمان راس نصب شده است. در طبقات مختلف ساختمان رأس برج، سكوي ديد باز، سكوي ديدسر بسته، رستوران گردان با گنجايش 400 نفر، رستوران ويژه با ظرفيت 100 نفر، تريا، گالري هاي هنري،‌ طبقات ويژه مخابرات و تلويزيون در نظر گرفته شده است.

 

طبقه اول، منطقه امن از آتش:
تراز 254 متر به مساحت حدود 460 مترمربع، منطقه امن از آتش طبقه مخصوص مواقع بحران و حريق مي باشد. اين محل ظرفيت حضور 600 نفر را دارد. در برابر آتش سوزي مقاوم بوده و در زمان وقوع حادثه محل انجام عمليات امداد و نجات و خروج از ساختمان راس مي باشد.

طبقه دوم، تاسيسات مكانيكي و برقي:
تراز 258 متر به مساحت حدود 690 مترمربع

طبقه سوم، سكوي ديد سر بسته:
تراز 261 متر به مساحت حدود 880 مترمربع

طبقه چهارم، ترياي سكوي ديد سربسته:
تراز 266 متر به مساحت حدود 680 مترمربع، سكوي ديد سربسته و ترياي اين سكو با فضاي دلنشين و امكانات وپژه فضاي اصلي بازديد هاي برج است، فضايي مناسب در فصل هاي سرد سال و تماشاي مناظر زيباي شهر تهران از فراز برج ميلاد را از پشت شيشه هاي مقاوم به ارتفاع 20 متر را فراهم نموده است در ضمن از اين سكو امكان ديد به پايين برج ميسر مي باشد. در ترياي اين طبقه امكانات پذيرايي از ميمانان فراهم شده است تا در زمان بازديد از برج ميلاد تهران خاطره دلنشيني در ياد ها بماند.

طبقه پنجم، گالري آزاد هنري:
تراز 271 متر به مساحت حدود 900 مترمربع، گالري آزاد هنري درطبقه پنجم راس برج محلي زيبا به منظور عرضه و نمايش آثار ارزشمند تجسمي هنرمندان است. هدف مديران مجموعه ايجاد فضايي ويژه با بهره گيري از امكانات مجموعه برج ميلاد تهران براي عرضه اين آثار به علاقمندان است.

طبقه ششم، رستوران گردان:
تراز 276 متر به مساحت حدود 1860 مترمربع، مقام اول بزرگترين رستوران گردان جهان در ارتفاع 276 متري متعلق به برج ميلاد تهران است اين رستوران در طبقه ششم راس برج با ظرفيت بيش از 400 نفر، فضايي دلنشين است كه اثري از شاهنامه فردوسي اثر استاد بابك كرمچي بر زيبايي هاي اين رستوان افزوده است. اين رستوران از دو فضاي ثابت و متحرك تشكيل شده است و يك دور در ساعت به حول قسمت ثابت رستوران گردش مي نمايد و ديد 360 درجه را براي ميهمانان رستوران فراهم مي نمايد، قسمت گردان در شعاع بيروني دايره قطري در حدود 120 متر دارد. به منظور رعايت شرايط ايمني، غذا ها در رستوران مركزي مجموعه كه در ضلع غربي برج قرار گرفته طبخ و به وسيله آسانسور هاي مخصوص به رستوران منتقل و با استفاده امكانات سرو و نگهداري پيشرفته رستوران گردان در اختيار ميهمانان قرار مي گيرد.

طبقه هفتم، سكوي ديد باز:
تراز 280 متربه مساحت حدود 3000 مترمربع، بزرگترين قطر در سازه راس برج ميلاد در طبقه هفتم در تراز 280 متري واقع شده است اين طبقه با زيربنايي در حدود 3000 متر در دنيا بي نظير مي باشد . استفاده از سكوي ديد باز اين طبقه تجربه بي نظيري است. از اين سكو مي توان به طور كامل شهر تهران و محوطه اطراف برج را از ارتفاع 280 متری ديد. موزه تهران برج در اين طبقه مي باشد.

طبقه هشتم، مخابرات و تلویزيون:
تراز 284 متر به مساحت حدود 2000 مترمربع

طبقه نهم، مخابرات و تلویزيون:
تراز 288 متر به مساحت حدود 2100 مترمربع، طبقات هشتم و نهم برج ميلاد به كاربران تخصصي مخابرات و تلويزيون اختصاص دارد اين طبقات داراي زير ساخت هاي مناسب و متصل به دكل آنتن برج مي باشد.

طبقه دهم، رستوران ويژه:
تراز 292 متر به مساحت حدود 1100 مترمربع، رستوران ويژه طبقه دهم راس برج ميلاد با ظرفيت بيش از 100 نفر جهت ميهماني هاي رسمي طراحي شده است اين رستوران مجهز به امكانات پيشرفته سرو و نگهداري غذا مي باشد. در طراحي و معماري داخلي اين رستوران از پوشش چوب استفاده شده است كه زيبايي خاصي به فضا بخشيده است.

طبقه يازدهم، تاسيسات:
تراز 297 متر به مساحت حدود 1000 مترمربع

طبقه دوازدهم، گنبد آسمان/ موزه:
تراز 302 متر به مساحت حدود 600 مترمربع، گنبد آسمان آخرين طبقه عمومي برج، گنبد شيشه اي به ارتفاع 13 متر از تراز 302 تا ارتفاع 315 متر مي باشد. بر روي ديوار هشت ضلعي مركزي اين طبقه كار هنري از استاد يحيايي اجرا و نصب شده است كه جلوه خاصي به اين طبقه داده است. اين اثر بر پايه ي داستان ها و روايت هاي کهن ايران زمين در طول نـه هزار سال پيشينه فـرهنگي تـا دوران کنوني، طراحي و اجرا شده است. نشانه هايي برساخته از بــاورهاي آئيني و اسطوره اي ايرانيان و با توجه به نياز بشر اين روزگار، آنچه که در اين مورد مي تـوان بدان اشـاره نمود بـرداشت و رهيـافت تجريدي هنـرمند از ايـن نشـانه ها و نمـادهاست کـه در قـالب ديـواره اي عظيـم رخ مي نمـاياند. ديواره اي بـه رنگ آسمـان شب و روز، سراسر سوسوي ستارگان و روشنايي آسمان در دل گنبدي بلورين که نمايانگر گردانه جهـان پر رمز و راز هستي است در انديشه ي ايرانيان، توجه به نور و نيک انديشي همـاره در تقابل تـاريکي و تيره روزي و بدگمـاني قـرار داشت و البته اين باور در تاريخ بسياري فرهنگ هاي همسـان و تحت تاثير ايرانيان نيز بسيار ديده مي شود. تـوجه بـه طبيعت و تـلاش در جهت پـاک نگـاه داشتن آن از گذشته هـاي دور تا کنون در اين سرزمين، امري مقدس و ارزشمند بوده است که از اين دست نمونه هاي بسيار يافت مي شود. بر همين اساس در طراحي اين اثر نيز چهار عنصر آب، باد، آتش و خاک و سه ميوه ي بهشتي انگور، زيتون و انار و درختي بر افراشته با نام سرو که نمودي از ايستادگي و پايمردي و زندگي بخشي در باورهاي ما ايرانيان است، مورد نظر قرار گرفته است. سازه ي مرکزي هشت وجهي گنبد با توجه به اينکه عدد هشت نيز همچون اعـداد دو، سه، چهار، شش، هفت، ده، چهل، صد و هزار از اعداد مقدس ايران زمين است، ويژگي بـارزي به طراحي اين اثـر داده است. استفـاده از هنـدسه و رمـل و اسطـرلاب، شخصيت هـاي روايي تـاريخي و اشـاره هاي تصويري بسيـار به معمـاري و شهرسازي ايراني بخصوص معماري اسلامي نيز از ديگر ويژگي هاي اين اثر مي باشد.

نقطه ي آغاز اين اثر، دروازه اي است که بر پيشاني آن نشاني از چشم نظر آمده است و اين برخورد در انديشه ي ايرانيان هماره نوعي آرزوي سلامت و سـربلندي و نيک انديشي را تـداعي مي کرده است. بر فـراز اين دروازه نيز درخت انگور شاخه دوانده است که اين منش و رفتـار اکنون نيز در بسيـاري از شهرهـا و روستـاهاي ايران ديده مي شود. با چرخش به دور اثر و طي مسير ديواره هاي انار به نشان تولدي دوباره و زيتون به نشان صلح طلبي و آرامش انسان، به نقطه ي توقفي خـواهيم رسيد و آن درختي است که بـر فراز آن فرشته اي سوار بر ماده شير و فرزند و کارد قـرباني قرار دارد که در دستـان او خورشيد جاي گرفته است. فرشته اي که روشنايي و آغاز زندگي را بر بلنداي گنبد نـويد مي دهد و اين بشـارت توسط آواي شيپـور در گـنبد طنين انداز خواهد شد. رسم نقاره نوازي و بر طبل کـوفتن در بسياري از منـاسک ايراني از گذشته به يـادگار مانده است. در قسمت پـايين درخت سرو نيز، سمبلي از رودخـانه هاي اين سـرزمين به نشـان جـريان پيـوسته ي زندگي قـرار گـرفته است. نقـوش برجسته ي اثر نيز بر اسـاس مهرها و نمـادهاي تصويري ايراني، نقوش پـارچه ها و گليم ها و سفـالينه هاي راه ابريشم و کاروانسراهاي اطراف آن طراحي شده است. اثر با استفاده از موادي چون آهن، بـرنز، پلگسي گلاس و برنج هاي اسيد کاري شده اجرا شده است که از داخـل نيز با نهصد عدد لامپ، نـور پردازي شده است. طراحي اثر نيز بر پايه ي قابليت نمايش در شب و روز انجام يافته است.

 

Privacy Statement  |  درباره ما
کلیه حقوق مادی و معنوی این ساب پورتال متعلق به شرکت یادمان سازه می باشد