شكل كلي بدنه عبارت است از يك هشت ضلعي مركزي با تعدادي ديوار داخلي و چهار باله ذوزنقه اي شكل كه به آن متصل مي شوند. بدنه اصلي از روي فونداسيون (تراز صفر) آغاز شده و تا تراز 315 ادامه مي يابد. بدنه اصلي برج كاربري عمومي ندارد و فقط محل عبور تاسيسات و آسانسور هاي پر سرعت برج است و در هر 12 متر يك طبقه با امكان دسترسي به تجهزات تاسيساتي را فراهم مي سازد.

درضمن دوربين هاي كنترل ترافيك و سنسور هاي اندازه گيري آلودي هوا و ... نيز بر روي بدنه برج نصب شده است. روش اجرايي بدنه با استفاده از فن آوري قالب لغزنده بوده و حجم بتن ريزي آن حدود 33000 متر مكعب است.

 

Privacy Statement  |  درباره ما
کلیه حقوق مادی و معنوی این ساب پورتال متعلق به شرکت یادمان سازه می باشد