پیوندهای داخلی کمينه

My Table Border
درباره شرکت یادمان سازه
ارتباط مستقیم با مدیر عامل
ارتباط با ما
پیمانکاران

  
 درباره شرکت یادمان سازه کمينه


شركت يادمان سازه وابسته به شهرداري تهران در سال 1373 تأسيس شد. اين شركت براي مديريت و ساخت طرح ها و پروژه هاي بزرگ عمراني به وجود آمد. شركت يادمان سازه مجري پروژه مركز ارتباطات بين المللي تهران شامل پروژه هاي برج ميلاد، مركزهمايش هاي بين الملل، هتل، مركز تجارت جهاني و مجموعه هاي جنبي است.

برج ميلاد بخشي از پروژه مركز ارتباطات بين المللي تهران است كه در جهت تسهيل ارتباطات مخابراتي و تلويزيوني تهران و همسو با ايجاد يك مركز ويژه فناوري ارتباطات تلاش مي نمايد در كنار فضاهاي اقامتي و تالارهاي همايش ،‌بخشي از رونق اقتصادي و فناوري ارتباطي را رقم زند. اين برج به عنوان شاخص ترين نماد اين مركز با گردآوري مجموعه اي از كاربريهاي مرتبط با فعاليتش در اطراف خود ، زمينه هايي اعتلاي فناوري اطلاعات را فراهم مي سازد. مجموعه اي از فضاهاي اداري و تجاري سطح بالا به همراه فضاهاي اقامتي هتل و مراكز همايش ، همگي در ايجاد مركز ارتباطات بين المللي تهران سهيم بوده و مجموعه اي كامل را شكل مي دهند.

 

شرکت يادمان سازه در سال 1387 نائل به اخذ استاندارد SA8000 (مقبوليت اجتماعي) گردید. اخذ اين استاندارد براي اولين بار در ايران توسط شرکت يادمان سازه مجري پروژه برج ميلاد صورت گرفته است. علاوه بر اين استاندارد، شرکت يادمان سازه موفق به کسب اساندارهای ذیل نیز گردیده است.
 
اخذ استانداردISO9001  براي مديريت کيفيت در سال: 2000
ايزو 9001 بر کيفيت خدمات ارايه شده از سوي شرکت یادمان سازه مديريت مي کند و این شرکت با دريافت اين استاندارد اظهار مي نمايند که خدمات ارايه شده از سوي ما در زمره بهترين خدمات و بر طبق استانداردهاي تعريف شده می باشد.
 
اخذ استاندارد ISO10006 براي مديريت پروژه در سال: 2003
پیاده سازی و داشتن گواهینامه یک سیستم مدیریت پروژه مانند ISO10006 به پیمانکار این شرکت این اطمینان را می دهد که کارفرما دارای یک نظام منسجم مدیریتی برای رسیدن به اهداف پروژه می باشد و در سازمانی که استاندارد مدیریت پروژه مانند PMBOK یا ISO 10006 در آن پیاده سازی شده ضمن سازماندهی بهتر به امور و فرآیند ها باعث افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت ها می گردد.
 
اخذ استاندارد ISO10005 براي طرح هاي کيفي سازمان در سال: 2005
استاندارد ISO 10015 از جمله استاندارد های سری10000 و راهنمایی جهت طرح ریزی و سازماندهی فرآیند آموزش در این شرکت می باشد. استقرار فرآیند آموزش بر اساس استاندارد ISO 10015 می تواند موثر ترین راه در خصوص پایش و اندازه گیری اثر بخشی فرآیند آموزش باشد. در این استاندارد، چگونگی طرح ریزی یک فرآیند چهار مرحله ای شامل نیاز سنجی، اجرا، ارزیابی اثر بخشی و آموزش، عنوان می گردد.
 
اخذ استاندارد ISO14001 براي مديريت زيست محيطي در سال: 2008
همچنين ايزو ISO14001 بر روي مسائل زيست محيطي ناشي از کار نظارت مي کند و دارنده اين استاندارد اظهار مي کند که نه تنها بر روي محيط زيست تاثير منفي نمي گذارند بلکه براي بهبود شرايط زيست محيطي تلاش مي کند و از بروز بسياري از آلودگي ها جلوگيري مي نماید و در نهايت جنبه ها و پيامدهاي زيست محيطي را تحت کنترل دارد.
 
اخذ استاندارد OHSASI8001   براي مديريت ايمني و بهداشت شغلي در سال: 2008
در خصوص استاندارد 18001 هم می توان گفت که اين استاندارد ايمني و بهداشت شغلي محيط کار را مديريت مي کند، يعني محيطي که کارکنان در آن مشغول فعاليت هستند محيطي ايمن و با حداقل خطرات شغلي است. همچنين کارفرما از سلامت نسبي کارکنان مجموعه خود آگاه است.
 
اخذ استاندارد SA8000  برای مقبوليت اجتماعي (برای اولین بار در ایران) در سال: 2008
اما استاندارد SA8000 که براي اولين بار در ايران توسط شرکت يادمان سازه اخذ شده گواه مسئوليت و مقبوليت اجتماعي این شرکت است. به اين معني که شرکت يادمان سازه کليه مسائل اجتماعي مربوط به کار را تقبل کرده
و هيچگونه کار اجباري، کار کودک، رفتارهاي سختگيرانه، تبعيض و مسائلي از اين قبيل در مجموعه وجود ندارد و مجموعه مطابق با کليه قوانين و مقررات سازمان جهاني کار و حقوق بشر فعاليت مي کند. دريافت نشان استاندارد SA8000 مي تواند الگوي بسيار خوبي براي ساير شرکت هاي ايراني باشد تا به موضوع مديريت، نيروي انساني، تامين حقوق کارکنان و مسائل زيست محيطي و مقبوليت اجتماعي توجه بيشتري نشان دهند و الگوي کار خود را ارتقا» بخشند.
 
اخذ استاندارد ISO10014 براي مديريت بر اقتصاد و کيفيت در سال: 2008
این استاندارد مثالﻫﺎﻳﻲ را در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اراﻳﻪ ﻣﻲدﻫﺪ.
 

   
Privacy Statement  |  درباره ما
کلیه حقوق مادی و معنوی این ساب پورتال متعلق به شرکت یادمان سازه می باشد