Enter Title کمينه

گزارشات سامانه 137 شهر تهران

 

واحد دریافت پیام‌های مردمی 137 شهرداری تهران با هدف دریافت دیدگاه‌ها و نقطه نظرات شهروندان در خصوص مدیریت شهری و همچنین ایجاد ارتباط بیشتر شهروندان با مدیران ارشد شهرداری در سال 1379 راه اندازی شد این واحد درخواست های مردمی را از طریق سیستم صوتی دریافت می نماید.
شرکت یادمان سازه گزارشهای مربوط به خرابی پلها را از طریق این سامانه دریافت و موارد آنرا با حضور کارشناسان بازدید و در صورت تایید خرابی، تعمیرات پل را به پیمانکاران پهنه مربوطه اعلام میدارد.


  
Privacy Statement  |  درباره ما
کلیه حقوق مادی و معنوی این ساب پورتال متعلق به شرکت یادمان سازه می باشد