پیوندهای داخلی کمينه

My Table Border
 پلهای شهر تهران
 پهنه جنوب شرق
 پهنه جنوب غرب
 پهنه شمال شرق
 پهنه شمال غرب

  
 تصاویر مرتبط کمينه


  

شرکت یادمان سازه مجری پروژه تعمیر و نگهداری پلهای تهران
 

در ابتدای سال 1391 معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران ، وظیفه نگهد اری تعمیر تخصصی و مقاوم سازی پل های سواره رو شهر تهران را به شرکت یادمان سازه محول نمود. شرکت یادمان سازه وابسته به شهرداری تهران در سال 1373 برای مدیریت و ساخت طرح ها و پروژه های بزرگ عمرانی تأسیس گردیده. شرکت یادمان سازه مجری پروژه های مرکز ارتباطات بین المللی تهران شامل پروژه های برج میلاد ، مرکز همایش های بین المللی ، هتل ، مرکز تجارت جهانی و مجموعه های جنبی و همچنین مجری پروژه نمایشگاهی بزرگ شهر آفتاب تهران می باشد.

کارهای انجام شده  در سال 91 مربوط به پروژه پلها

 • مطالعه اصلی بر روی پل های سواره رو شهر تهران
 • انتخاب 82 پل و اولویت بندی آنها جهت اجرا
 • برآورد مالی و زمانی برای اجرای 82 پل
 • پهنه بندی و کد گذاری پلها بر روی نقشه به چهار قسمت شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی و جنوب غربی
 • برگذاری مناقصه جهت انتخاب پیمانکار و مشاور
 • انعقاد و ابلاغ قرارداد با شرکت کسری نوژن برای پل بعثت فدائیان  بعنوان پیمانکار
 • انعقاد و ابلاغ قرارداد با شرکت توصان برای پل بعثت فدائیان  بعنوان مشاور
 • انعقاد و ابلاغ قرارداد با شرکت رمگاساز برای پل آزمایش  بعنوان پیمانکار
 • انعقاد و ابلاغ قرارداد با شرکت سازیان برای پل آزمایش  بعنوان مشاور
 • همچنین قراردادهایی با  شرکتهای راه شولدر، دلتا کاسپین و کامپوزیت سازه مقاوم در مرحله ابلاغ میباشند.

 

 


کارهای انجام شده در سه ماهه اول سال 92 مربوط به پروژه های پل های تهران

الف ) ابلاغ، بازدیدهای کارگاهی، جلسات و هماهنگی های اجرائی در پروژه های ذیل:

 

• پهنه جنوب غرب:


• پهنه جنوب شرق:


• پهنه شمال غرب:

 

• پهنه شمال شرق:ب ) پیگیری گزارشات 137 و 1888 در خرابی پلهای تهران:
      ضمن بازدیدهای به عمل آمده در گزارشات 137 پلهای زیر جهت تغییر به پیمانکاران مربوط به هر پهنه ابلاغ گردیده است.

 

 • پل چوبی
 • جلال آل احمد
 • پل باکری مسیر تهران کرج
 • پل المپیک
 • همت - کن
 • همت - صیاد شیرازی
Privacy Statement  |  درباره ما
کلیه حقوق مادی و معنوی این ساب پورتال متعلق به شرکت یادمان سازه می باشد