پیوندهای داخلی کمينه

My Table Border
 پلهای شهر تهران
 پهنه جنوب شرق
 پهنه جنوب غرب
 پهنه شمال شرق
 پهنه شمال غرب

  
 تصاویر مرتبط کمينه


  
"عملیات اجرایی صورت گرفته (پهنه شمال غربی)"
 
 
پل ولایت (نیایش - چمران) 
- اجرای حفاری پایه ستونهای میانی به تعداد 20 عدد
- اجرای مضرس کاری و عایق کاری پایه ستون ها به تعداد 41 عدد و سرستون ها 12 عدد
- اجرای مضرس کاری و سندبلاست ستون ها به تعداد 16 عدد و سر ستون ها 12 عدد
- اصلاح گاتر درز انبساط به تعداد 7 عدد
- اجرای ترمیم روکش پیاده رو به مساحت 250 متر مربع (رمپ نیایش به چمران جنوب)
- اجرای ملات ترمیمی ستون ها به تعدا 44 عدد و سر ستون ها 13 عدد
- اجرای آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون و سر ستون ها
 
پل نیایش – پاکنژاد 
- اتمام حمل نخاله ها و تمیزکاری رفوژ میانی
- اتمام اصلاح درز انبساط و احیای سیستم زهکشی
- اتمام اجرای عایق و ترمیم روکش پیاده رو به طول 74 متر
- اتمام اجرای ملات ترمیمی و اصلاح سطوح بتنی
- اتمام اصلاح پریدال های زیر عرشه در مجاورت کوله
 
پل همت – کن
- عملیات سونداژ درز انبساط به طول 35 متر
- عملیات خرک ورق درز انبساط به طول 35 متر
- کاشت عصایی و آرماتور بندی به طول 30 متر
- عملیات گروت ریزی به طول 15 متر
 
پل چمران – ملاصدرا
- اخذ انسداد اضطراری برای بازدید 
- انجام بازدید تفصیلی توسط مشاور
- نصب توری جهت رفع خطر ریزش
 
 
 
پل آزمایش
- اتمام اجرای نیلینگ کوله شرقی
- ادامه اجرای درز انبساط لاستیکی شرقی و شانه ای غربی
- اتمام اجرای استیفنر در پایه های میانی و کناری
- اتمام اجرای هندریل در پیاده رو رمپ ها
- اتمام تعویض گاردریل عرشه پل 
- اتمام اجرای ملات ترمیمی جداول بتنی
- اتمام اجرای روکش پیاده رو ها
- اتمام اجرای رنگ پلیت پیاده رو ها 
 
        
             
        
             
        
             
             

Privacy Statement  |  درباره ما
کلیه حقوق مادی و معنوی این ساب پورتال متعلق به شرکت یادمان سازه می باشد