پیوندهای داخلی کمينه

My Table Border
 پلهای شهر تهران
 پهنه جنوب شرق
 پهنه جنوب غرب
 پهنه شمال شرق
 پهنه شمال غرب

  
 تصاویر مرتبط کمينه


  
"عملیات اجرایی صورت گرفته (پهنه شمال شرقی)"
 
 
پل میرداماد - مدرس 
- بازگشایی و اصلاح لوله های زهکش در قسمت میانی
- تعویض درز انبساط به طول 48 متر
- باز نمودن کامپوزیت ها از ستون ها در درزهای انبساط
 
پل حکیم - کارگر
- اصلاح سیستم زهکشی پل 
- تخریب درز انبساط موجود به طول 32 متر
- آرماتور بندی پاشنه بتنی درز انبساط به طول 32 متر
 
پل شهید بابائی – هنگام  
- اصلاح سیستم زهکشی پل 
- تعویض درز انبساط به طول 60 متر
 
پل انقلاب – سپاه (پل چوبی)
- تورک زنی قسمت جنوبی پل (50%)
 
پل رودکی  
- ترمیم عرشه تخریب شده به دلیل ستون پل طبقاتی صدر
- ترمیم روکش پیاده رئو به مساحت 120 متر مربع
- اجرای هندریل کناری و میانی به طول 160 متر
- ترمیم سطح قرنیزهای کناری به مساحت 240 متر مربع
- نصب تابلو گاباری
 
پل دستواره
- اجرای درز انبساط دفنی به طول 60 متر
- ترمیم روکش پیاده رو به مساحت 120 متر مربع
- اجرای هندریل میانی به طول 80 متر
- اجرای آب چکان در زیر عرشه به طول 80 متر
- اجرای پیش دال تخریب شده به دلیل ستون پل طبقاتی صدر
- اجرای دیوارهای جزیره میانی
 
        
             
        
             
        
             
             

Privacy Statement  |  درباره ما
کلیه حقوق مادی و معنوی این ساب پورتال متعلق به شرکت یادمان سازه می باشد