پیوندهای داخلی کمينه

My Table Border
 پلهای شهر تهران
 پهنه جنوب شرق
 پهنه جنوب غرب
 پهنه شمال شرق
 پهنه شمال غرب

  
 تصاویر مرتبط کمينه


  
"عملیات اجرایی صورت گرفته (پهنه جنوب غربی)"
 
 
پل نواب – راه آهن 
- خرک ریزی و نصب ورق فلزی روی درز انبساط سواره رو
- ترمیم و بتن ریزی پاشنه ها و تعویض پرده آب بند
 
پل قلعه مرغی – راه آهن 
- اتمام تعویض و مرمت درزهای انبساط به طول 160 مت (100%)
- اتمام اجرای ملات ترمیمی بر روی پایه ها و کوله ها و شوره زدایی از سطوح پایه و کوله توسط واترجت
- اتمام اجرای لوله های زهکش
- اتمام تمیزکاری و زنگ زدایی و رنگ آمیزی اجزای فولادی اطراف نئوپرن
- اتمام ترمیم و رگلاژ هندریل ها
- اتمام ساخت و نصب دریچه های بازدید تأسیسات پیاده رو و دریچه های زهکش سواره رو
- اتمام بتن ریزی رفوژ میانی 
- اتمام اجرای پلیت های درز انبساط پیاده رو ها 
- اتمام بتن ریزی بخشی از پیاده رو 
- اتمام بازدید از داخل صندوقه های فولادی و ترمیم و زنگ زدائی قسمت های معیوب 
- آسفالت ریزی جهت لکه گیری و پر کردن چاله های موجود در پل 
 
پل خلیج فارس 
- اتمام تخریب و ادامه بتن ریزی پیاده رو جنوبی
- بازگشایی لوله های زهکش مسدود شده 
- کارگذاری آرماتورهای انتظار جهت نصب نبشی لبه بالایی پیاده رو
 
پل ستاری – اتوبان تهران کرج
- تخریب ، آرماتور بندی ، بولت گذاری ، نصب بیس پلیت ، قالب بندی و بتن ریزی دیوار کوله برگشتی به طول 23 متر
- کاشت بولت جهت نصب بیس پلیت گارد ریلهای تخریب شده به طول 80 متر
 
 
- نصب بیس پلیت ها بر روی دیواره کوله برگشتی شمال غرب به تعداد 15 عدد
- نصب پایه های گاردریل به تعداد 15 عدد
- چیدن نیوجرسی به طول 60 متر
- نصب داربست جهت ادامه کار بر روی اتوبان تهران – کرج
- نصب لوله های نگهدارنده بر روی پایه ها
 
پل یادگار امام – ستارخان 
- رفع نقص زهکش پایه های خارج مرکز تجاری
- تأیید طرح توسط مشاور و ارسال دستور کار به پیمانکار
- اجرای پایلوت طرح فوق جهت تصمیم گیری
 
Privacy Statement  |  درباره ما
کلیه حقوق مادی و معنوی این ساب پورتال متعلق به شرکت یادمان سازه می باشد